กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๕/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-๑๙


จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง "ตู้ปันสุข" แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ณ บริเวณหน้าวัดศรีสุพรรณ์ ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share