กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๖/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙


จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ โดย พระครูสุจิตปัญญารัตน์ ประธานชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดบ้านแปะ ได้มอบข้าวสาร ไข่ น้ำมันพืช แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดที่ ๓ จำนวน ๖๕ ครัวเรือน ณ วัดบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share