กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๖/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมได้รับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนภายหลังจากผ่านพ้นการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙


สวจ.นครนายก
วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก โดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เเละคณะทำงาน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดคีรีวัน จัดประชุมโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมได้รับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนภายหลังจากผ่านพ้นการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนำอัตลักษณ์ เเละเสน่ห์ของชุมชน เป็นทุนทางวัฒนธรรมเเละต่อยอดให้เกิดคุณค่าอย่างสร้างสรรค์เเละสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ ณ วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share