กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๓

ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เเละคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อประสานงานเเละจัดเตรียมสถานที่ในการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเเผนการตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม


สวจ.นครนายก
วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก โดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เเละคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อประสานงานเเละจัดเตรียมสถานที่ในการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเเผนการตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม เเละติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มเเข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share