กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๖/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสันทรายต้นกอก ดำเนินการจัดกิจกรรม​โรงทานช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​จาก​สถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙


จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพระปลัดเฉลิมพล สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาส , นายอานนท์ ไชยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม​โรงทานช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​จาก​สถานการณ์การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค​วิด​19​) เริ่มตั้งแต่วันที่​ ๑๒ เมษายน​ ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓ เป็นวันสุดท้ายของการแจกจ่าย​ช่วย​เหลือ โดย​มี​ คณะสงฆ์​ตำบล​ฟ้าฮ่าม​ พระครู​ปรีชานิภากร​ วัดฟ้าฮ่าม​ จต.เป็นองค์​ประธาน​ปิดกิจกรรม​ ณ.ชุมชน​คุณธรรม​วัด​สันทราย​ต้น​กอก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share