กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๖/๒๕๖๓

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดเมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ สวนปันสุข ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองขอน


จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวร วัดเมืองขอน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนคุณธรรมฯ วัดเมืองขอน ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ สวนปันสุข ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองขอน เพื่อสืบสานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ช่วงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share