กระทรวงวัฒนธรรม

นางอุไรวรรณ เทียนทอง


นางอุไรวรรณ เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วาระการดำรงตำแหน่ง
๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share