กระทรวงวัฒนธรรม

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย


นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วาระการดำรงตำแหน่ง
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ - ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share