กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์


วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
     นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุจิตโพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอพยุห์ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
     ๑. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ๒. การจัดแสดงนิทรรศการ "พระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และ การเทศน์มหาชาติ
     ๓. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดโพธิ์ศรี
     ๔. การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อเติมตู้ปันสุข
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share