กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๖/๒๕๖๓

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบชุมชน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ชุมชนคุณธรรมบ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ สภาวัฒนธรรมตำบลกู่ ผู้นำท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบชุมชน ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ในการนี้ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบพืชผักสวนครัวให้กับชาวบ้านกู่ เพื่อนำไปปลูกเป็น "ผักสวนครัวรั้วเก็บได้" และได้ร่วมปลูกผักสวนครัว ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share