กระทรวงวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์


ศ. ดร. อภินันท์ โปษยานนท์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

วันเข้ารับตำแหน่ง
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
วันที่เกิด/สถานที่
๒๗ สิงหาคม ๒๔๙๙ จังหวัดกรุงเทพ ฯ
ประวัติการศึกษา
Bachelor of Arts (Fine Arts)
Honours Edinburgh University สกอตแลนด์
Master of Arts (Fine Arts) Honours Edinburgh University สกอตแลนด์
Doctor of Philosophy (History of Art) Cornell University สหรัฐอเมริกา
การศึกษา/อบรม/ดูงาน
หลักสูตร นบส. รุ่นที่ ๔๒ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗
หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๕๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ประวัติการทำงาน
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
ประธานกรรมการบริหารและรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑
ศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕
รองศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๗- ๒๕๔๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระดับ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
อาจารย์ ระดับ ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๔
การทำงานอื่นๆ
กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กรรมการ Asian Art Council , Solomon Guggenheim Museum นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
การได้รับยกย่องในสังคม
พ.ศ.๒๕๔๔ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาปรัชญา) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นอัศวินชั้น ๑ จากสมเด็จพระราธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ แห่งสวีเดน (First Class, Knight of the Royal Order of the Polar Star in 2003)
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน (Stella Della Solidarieta' Italiana, Cavaliere Order of the Star of Italian Solidarity – Knight) จากสาธารณรัฐอิตาลี
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้น Officer of the French Arts and Literature Order จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในปี พ.ศ.๒๕๕๔
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share