กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วาระการดำรงตำแหน่ง
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share