กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๓

ชุมชุนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลอง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมต้อนรับคุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


สวจ.นครนายก
วันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563
ชุมชุนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลอง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมต้อนรับคุณวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , จ.ส.ต. สกล ทองคำ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก พร้อมคณะ เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง และ"มิวเซียมปะพวน ที่ปากพลี"
ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดฝั่งคลองตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share