กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๗/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ชุมชน คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสำรวจชุมชนที่มีการผลิตผ้าไทย และจำหน่ายผ้าไทยในชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้มาซื้อหา และจัดทำเป็นข้องมูลเพื่อการตลาดในอนาคต


สวจ.นครนายก
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก โดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เเละคณะทำงาน ลงพื้นที่ชุมชน
คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสำรวจชุมชนที่มีการผลิตผ้าไทย และจำหน่ายผ้าไทยในชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้มาซื้อหา
และจัดทำเป็นข้องมูลเพื่อการตลาดในอนาคต โดยนำไปลงประชาสัมพันธ์ในระบบ
Internet และระบบจำหน่ายแบบ online ให้กับผู้ผลิตและร้านค้าได้เป็นอย่างดีทำให้เกิดรายได้ในชุมชน และมีผลต่อรายได้ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี รวมทั้งแนะนำให้ร้านค้าที่จำหน่ายและผู้ผลิตผ้าไทยให้รับนักท่องเที่ยวแบบ New normal เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 กับผู้ซื้อสินค้าผ้าไทย
ผู้ขายและผู้ผลิตได้เป็นอย่างดี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share