กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๗/๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ ผู้นำบวร ได้แก่ พระครูอรุณปุณโญภาส เจ้าอาวาสวัดสำโรงเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ ๘ บรรยายสรุปความเข้มแข็งของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน ด้วยพลัง "บวร” จากนั้นผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุนหาญ และผู้นำบวร นำชมนิทรรศการผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสำโรงเกียรติ การสาธิตการจักสานตะกร้าจากหวายและไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ CPOT อาทิ ผ้าไหม ผ้าทอมือ ขนมพื้นถิ่น อาทิ ขนมเนียล ข้าวต้มโดง ข้าวต้มด่าง และพิธีกรรม "มะม็วด” ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดสำโรงเกียรติ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share