กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๓

พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖)


วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.
     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง ๒๒ อำเภอ ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณถนนคนเดินมารี - หนองแคน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในการจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
     - การแสดง "รำสี่เผ่า" จำนวน ๒๑๐ คน จากนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และสภาวัฒนธรรมอำเภอ ๒๒ อำเภอ
     - การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอราษีไศล
     - การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม "วงผกาลำดวน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
     - การสาธิตอาหารอาเซียน (จีนและญี่ปุ่น)
     - การสาธิตอาหารชนเผ่า (ลาว เขมร กูย เยอ)
     - การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share