กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๓

ร่วมประชุมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก


สวจ.นครนายก
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วมประชุมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก เพื่อกราบสักการะท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก ในการจัดงานทำบุญใส่บาตร และ
สวดมนต์เพื่อถวายพระพร องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563
รวมทั้งร่วมประชุมคณะกรรมการพลังบวรเพื่อพัฒนา วัดอุดมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนตามโครงการบวร on tour โดยการจัดประชุมดังกล่าวดำเนินการตามแนวทางป้องกันโรค โควิด-19 ของกระทรวง สาธารณะสุข โดยมี พระครู ปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุม ณ.วัดอุดมธานี อำเภอเมือง. จังหวัดนครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share