กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๗/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และคณะเจ้าหน้าที่สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมวัดเขาดิน


นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และคณะเจ้าหน้าที่สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมวัดเขาดิน ตำบลเขาดินพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

(COVID – 19 ) จำนวน ๖ ครอบครัว จำนวนสมาชิกทั้งหมด ๒๙ คน พร้อมด้วยผู้นำท้องท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share