กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๗/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กหรือเยาวชน บุคคลนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม


นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็กหรือเยาวชน บุคคลนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมี นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share