กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๗/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการผ้าไทย


นางลัดดา หงสุรพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และผู้อำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจผู้ประกอบการผ้าไทย
						</p>
            <br/>
				</div>
       </div>
     
			      
    </div><!--------------12----------------->
    <hr>
	   <div class=

แชร์