กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๓

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานการตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share