กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖o

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญเบิกบ้านหรือบุญคุ้ม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานให้คงอยู่กับชุนชน


วันที่ ๑๖ -๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีสองคร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญเบิกบ้านหรือบุญคุ้ม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานให้คงอยู่กับชุนชนตลอดไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share