กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖o

ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ด้วยพลังบวรของชุมชนคุณธรรมวัดโคกตายอ ตำบลบึงสามพัน


ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ด้วยพลังบวรของชุมชนคุณธรรมวัดโคกตายอ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพันกิจกรรมเข้าค่าย ร.ร.อุดมวิทยา ณ วัดโคกตายอ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share