กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๖/๒๕๖o

สภาวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรม จ.สมุทรสงคราม จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ได้รับคัเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม๙ประการ

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share