กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๖/๒๕๖o

ชุมชนคุณธรรมวัดสามัคคีธรรม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชุมชนคุณธรรมวัดสามัคคีธรรม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share