กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๖/๒๕๖o

ชุมชนคุณธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที จัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำชุมชนคุณธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา อำเภอบางคนที ชุมชนละ ๑๐ คน ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชน ร่วมเป็น "จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ” จัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เรียนรู้ ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share