กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๖/๒๕๖o

นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ขยายผลการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส


วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ขยายผลการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตามนโยบายขยายผลชุมชนคุณธรรม ๑: ๑๐ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุมจำนวน ๕๐ คน จัดตั้งชุมชนคุณธรรม และจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share