กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/o๖/๒๕๖๓

ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อน ติดตามและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชาฯ บวร On Tour


วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
       นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๖ พิษณุโลก และกลุ่มพิธีการศพสำนักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดเนินกุ่ม ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อน ติดตามและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยศาสตร์พระราชาฯ บวร On Tour ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมวัดเนินกุ่ม มีชื่อเสียงระดับประเทศจากประเพณีบุญเดือนสิบ ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันเรือบก ปิดทองหลวงพ่อปั้น ลิ้มรสข้าวเม่าทอดที่สะท้อนถึงพลังบวรในการสานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีของชาวชุมชน รวมไปถึงการใช้วิถีวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดสู่การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share