กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๖/๒๕๖๓

เป็นวิทยากรสอนเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนักเรียน/คณะครู และลงพื้นชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก


จังหวัดพิษณุโลก
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
       นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๖ พิษณุโลก และกลุ่มพิธีการศพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรสอนเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับนักเรียน/คณะครู และลงพื้นชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
       ในการนี้ ได้รับความร่วมมือโดยผู้นำบวร เจ้าอาวาสวัดผารังหมีวนาราม ปลัดอำเภอ เนินมะปราง รองนายกเทศบาลตำบลไทรย้อย ผู้นำชุมชนคุณธรรมบ้านผารังหมี ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายคนรักเนินมะปราง เข้าร่วมการเสวนาขับเคลื่อนโครงการฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share