กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๘/๒๕๖๓

โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour)


สวจ.นครนายก
วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก นำโดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดนครนายก ระยะที่ ๓ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สมเกียรติ พันธรรม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานในโครงการครั้งนี้ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ บวร "On Tour" วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share