กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๘/๒๕๖๓

เข้าร่วมสังเกตุการณ์การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "บวร on tour"


สวจ.นครนายก
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก โดย ดร.อนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นางสมพร รอดไม้ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วย นายพชร เตชะวัฒนาบวร , นายจิรศักดิ์ สว่างแจ้ง นายภพณพงศ์ จั่นศิริ เข้าร่วมสังเกตุการณ์การติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "บวร on tour" ณ ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะผู้แทนจากชุมชนคุณธรรมฯวัดฝั่งคลอง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share