หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมรับคำอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ (4 ม.ค. 2566)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมรับคำอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ (3 ม.ค. 2566)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองเจ้าแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๖ (3 ม.ค. 2566)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัธรราชธิดาจังหวัดอุตรดิตถ์ (3 ม.ค. 2566)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมหารืออบหมายภารกิจ จัดทีมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (27 ธ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (27 ธ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ (27 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะทำงานเดินแบบผ้าไทยมหากุศล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (27 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตดิตถ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (27 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (27 ธ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนความรู้รักสามัคคี ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม ในงานออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (26 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน และฝึกระเบียบแถว (26 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ากราบนมัสการพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ วีดิทัศน์ อวยพรปีใหม่และโอวาทธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ (26 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานในภารกิจต่างๆ (26 ธ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ (26 ธ.ค. 2565)
;yฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพนายวสันต์ จันทร บิดานายสาธิต จันทร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (25 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและการแสดงพระธรรมเทศนาบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่สนอง อ่อนจันทร์ มารดาของนางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์ อดีตวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ (25 ธ.ค. 2565)
วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมเครือข่ายทางวัฒนธรรม นายอำนวย อินอ่อน อดีตประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโคก (25 ธ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ประจำปี ค.ศ.๒๐๒๒ (25 ธ.ค. 2565)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ตามโครงการจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (25 ธ.ค. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>