FONTSIZE
ข่าวสารชุมชนฯ
กิจกรรมแสดงกลองยาวและเพลงพื้นบ้าน

วันที่ 23 มี.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน293คน)

@จังหวัดอ่างทอง ๑๗ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมแสดงกลองยาวและเพลงพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปะขาว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง(สวจ.อ่างทอง) โทร : ๐๓๕-๖๑๕๙๑๔ อีเมล : angthongcul@gmail.com เว็บไซต์หลัก : http://www.m-culture.go.th/angthong
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766