หน้าหลัก >> ข่าวสารชุมชนฯ

ข่าวสารชุมชนฯ
กิจกรรมแสดงกลองยาวและเพลงพื้นบ้าน (23 มี.ค. 2564)
อ่าน 294 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ชุมชนคุณธรรม จ.อ่างทอง (9 พ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 934 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมสามสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) เพื่อปลุกจิตสำนึก (3 พ.ย. 2563)
อ่าน 431 ครั้ง
.สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง มาดูงานที่ชุมชนคุณธรรมบ้านปะขาว (5 ต.ค. 2563)
อ่าน 201 ครั้ง
กิจกรรมขยายชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour (5 ต.ค. 2563)
อ่าน 157 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชาฯ บวร on tour (4 ต.ค. 2563)
อ่าน 149 ครั้ง
ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ชุมชนคุณธรรมบ้านบางกะลา (3 ต.ค. 2563)
อ่าน 167 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชาฯ บวร on tour (1 ต.ค. 2563)
อ่าน 160 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาตามรอยศาสตร์พระราชาฯ บวร on tour (30 ก.ย. 2563)
อ่าน 179 ครั้ง
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปะขาว ม.3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก (29 ก.ย. 2563)
อ่าน 160 ครั้ง
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านวัดตาลเหนือ ม.2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก (28 ก.ย. 2563)
อ่าน 158 ครั้ง
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำ ม.6 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก (28 ก.ย. 2563)
อ่าน 194 ครั้ง
ประชุมแกนนำคณะทำงานฯ ชุมชนต้นแบบ อ.ป่าโมก จำนวน 3 แห่ (22 ก.ย. 2563)
อ่าน 161 ครั้ง
1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766