องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ขนมกง

วันที่ 19 ก.ย. 2565

    อาหารในวัฒนธรรมของมนุษย์โดยทั่วไป ประกอบไปด้วย อาหารในชีวิตประจำวัน อาหารตามเทศกาล และอาหารในพิธีกรรม "ขนมกง” เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการสั่งสมและส่งมอบจากบรรพชน และคนรุ่นปัจจุบัน ก็ได้สืบทอดไว้ในฐานะทุนวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ


"ขนมกง” เป็นขนมที่มีอยู่แห่งเดียวในพื้นที่อำเภอแสวงหา โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า                 ขนมกง มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยปรากฏหลักฐานอยู่ใน คำให้การขุนหลวง วัดประดู่ทรงธรรม ซึ่งขนมกง       เป็นขนมพื้นเมืองแถบภาคกลาง โดยนิยมใช้ขนมกงเป็นขนมมงคล ในพิธีแต่งงาน เพื่อสื่อความหมายถึงคู่บ่าวสาว ที่จะใช้ชีวิตเคียงคู่กันไป อย่างมีความสุขและมีความรักให้กันตลอดไป เปรียบเหมือนกงล้อที่หมุนไปข้างหน้า เช่นเดียวกับพระธรรมจักร หรือกงล้อแห่งธรรม ที่ไม่มีวันดับสูญ


pic
pic