หน้าหลัก >> องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
ผ้าทอบ้านหน้าวัดโบสถ์ (19 ก.ย. 2565)
ขนมกง (19 ก.ย. 2565)
กลองยาวศิษย์พ่อศร (19 ก.ย. 2565)
รำโทนคณะบ้านหน้าวัดโบสถ์ (19 ก.ย. 2565)
ปูนปั่น องครักษ์ (19 ก.ย. 2565)
ตีเหล็ก ตีมีด (19 ก.ย. 2565)
การแกะสลักของอ่อนผักผลไม้ (19 ก.ย. 2565)
เพลงพื้นบ้านบางเสด็จ (19 ก.ย. 2565)
กลองยาวบ้านกระทุ่มราย (19 ก.ย. 2565)
ผ้ามัดหมี่ลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทอง "ลายรวงทอง" (1 มิ.ย. 2565)
การผลิตเครื่องเป่าไทย บ้านนายเอกลักษณ์ (30 มี.ค. 2565)
กลองเอกราช ป่าโมก (28 มี.ค. 2565)
ประทีปศิลป์หัวโขน (24 มี.ค. 2565)
หัวโขนในสายสกุลผดุงศิลป์ (22 มี.ค. 2565)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.2565 (กลองศึกนาคราช) (20 มี.ค. 2565)
ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ.2565 (ชุดเชี่ยนหมากทรงเครื่อง) (20 มี.ค. 2565)
ทะเบียน รายชื่อชุมชน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cutural Product of Thailand : CPOT) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (20 มี.ค. 2565)
การแสดงละครชาตรี จังหวัดอ่างทอง (20 มี.ค. 2565)
ทอผ้ามัดหมี่ บ้านดอนบ่อ (20 มี.ค. 2565)
ขนมเกสรลำเจียก บ้านพรพรรณขนมไทย (11 มี.ค. 2565)
1 2 3 4 ถัดไป >>
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766