องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม >> ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผ้าทอบ้านหน้าวัดโบสถ์

วันที่ 19 ก.ย. 2565

ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าทอมัดหมี่หน้าวัดโบสถ์  คือ  ลายผ้าจะเป็นลายโบราณแบบต่างๆ  เช่น     ลายลูกแก้ว  ลายข้าวหลามตัด  ลายน้ำไหล  ลายหางกระรอก  นอกจากนี้  เนื้อผ้ายังนุ่มใส่สบาย ไม่ร้อนเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย  เมื่อซักแล้วไม่มีปัญหาผ้ายืดย้วย  ผ้าหดตัว

ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าทอมัดหมี่หน้าวัดโบสถ์  คือ  ลายผ้าจะเป็นลายโบราณแบบต่างๆ  เช่น ลายลูกแก้ว  ลายข้าวหลามตัด  ลายน้ำไหล  ลายหางกระรอก  นอกจากนี้  เนื้อผ้ายังนุ่มใส่สบาย ไม่ร้อนเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทย  เมื่อซักแล้วไม่มีปัญหาผ้ายืดย้วย  ผ้าหดตัว

pic
pic
pic