ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓ ประกวดคลิปในหัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง"

วันที่ 9 ธ.ค. 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓ ประกวดคลิปในหัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชิงเงินรางวัลกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
pic