หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกประกวดคำขวัญรูปแบบอินโฟกราฟิก "วัฒนธรรมความปลอดภัย รักษาวินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (5 ม.ค. 2566)
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ ๒ (20 ธ.ค. 2565)
ประกวดทำคลิป "สัญจรดี วิถีไทย" ปีที่ ๓ ประกวดคลิปในหัวข้อ "จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง" (9 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดคำขวัญรูปแบบอินโฟกราฟิก "วัฒนธรรมความปลอดภัย รักษา วินัยจราจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (9 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ E-book ข้อมูลสาระสนเทศ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (8 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชมโขนหนุมาน WHITE MONKEY (8 ธ.ค. 2565)
ประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (8 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่านแบบประเมินออนไลน์ (6 ธ.ค. 2565)
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (29 พ.ย. 2565)
การคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (17 พ.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (ส่วนภูมิภาค) (4 พ.ย. 2565)
E-Book มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (4 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์หนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (3 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต (3 พ.ย. 2565)
ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน (3 พ.ย. 2565)
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าัรบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง (26 ต.ค. 2565)
รับสมัครผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (30 ก.ย. 2565)
ประกวดเรียงความ "ความรักของแม่" (1 ก.ย. 2565)
ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน (3 ส.ค. 2565)
ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ (27 มิ.ย. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766