ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ ๒

วันที่ 20 ธ.ค. 2565

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ ๒
pic
pic
pic
pic
pic