ภาพกิจกรรม
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖

วันที่ 2 ม.ค. 2566

จังหวัดอ่างทอง
วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในการนี้ นางสาวพรพรรณ  กลิ่นเกษร  วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวพูลศรี  ม่วงแพร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
โทร : ๐๓๕-๖๑๕๙๑๔
อีเมล : angthongcul@gmail.com
เว็บไซต์หลัก : http://www.m-culture.go.th/angthong
pic
pic
pic
pic
pic
pic
pic