หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (3 ม.ค. 2566)
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (2 ม.ค. 2566)
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (1 ม.ค. 2566)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ (1 ม.ค. 2566)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 จังหวัดอ่างทอง (31 ธ.ค. 2565)
พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (31 ธ.ค. 2565)
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ (29 ธ.ค. 2565)
ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอ่างทอง ชุดที่ ๒ (29 ธ.ค. 2565)
การเปิดโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน ๙๙ รูป เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (28 ธ.ค. 2565)
่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (28 ธ.ค. 2565)
รตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (28 ธ.ค. 2565)
รับชมภาพยนตร์ เรื่อง “หนุมาน” (HANUMAN White Monkey) (26 ธ.ค. 2565)
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (26 ธ.ค. 2565)
ธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (24 ธ.ค. 2565)
ธีเปิดงานคริสต์มาสแห่งรัก อ่างทอง 2022 (23 ธ.ค. 2565)
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (23 ธ.ค. 2565)
พิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๖ (22 ธ.ค. 2565)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศาสนพิธี และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (22 ธ.ค. 2565)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (20 ธ.ค. 2565)
พิธีเปิดโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (19 ธ.ค. 2565)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป >>
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766