หน้าหลัก >> สรุปผลการดำเนินงานตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรอบ 1 ปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรอบ 1 ปี 2564
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
รายงานผลการดำนินงานครึ่งปีแรก2563
ดาวน์โหลด 339 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
1
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม | สายด่วนวัฒนธรรม 1766