หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อกำหนดจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานรัฐมนตรี และแนวทางการปฏิบัติตน (8 พ.ย. 2565)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (28 ก.ย. 2565)
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ (24 พ.ค. 2565)
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพะเยา (18 เม.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ (8 ก.พ. 2565)
แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ (29 ต.ค. 2564)
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (19 ต.ค. 2564)
โครงการศึกษา "วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - 19)" (26 ส.ค. 2564)
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมประจำปี 2564 (21 พ.ค. 2564)
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (17 พ.ค. 2564)
แบบฟอร์มสำหรับการจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ (5 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลดหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (14 พ.ย. 2559)
ใบสมัครเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ (26 ต.ค. 2559)
ร่างข้อบังคับ สภาวัฒนธรรมตำบล/อำเภอ................... พุทธศักราช ๒๕๕9 (25 ส.ค. 2559)
แบบฟอร์มยื่นคำขอ/คำต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (9 มี.ค. 2558)
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (9 มี.ค. 2558)
Gamer Guard Program (23 มิ.ย. 2557)
แบบรายงานเหตุการณ์และความเสียหายกรณีเกิดภัยพิบัติ (21 พ.ค. 2557)
เช่า แลก เปลี่ยน หรือจำหน่าย ภาพยนตร์ (10 มิ.ย. 2556)
เช่า แลก เปลี่ยน หรือจำหน่าย วีดิทัศน์ (10 มิ.ย. 2556)
1 2 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เลขที่ ๗๓/๑ ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๑ โทรสาร ๐ ๕๔๔๘ ๕๗๘๓
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม