หน้าหลัก >> ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน เมษายน 2565
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
รายงานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนเมษายน 2563
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2563
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2563
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2562
ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมกราคม 2562
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนธันวาคม 2561
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2561
1

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม