หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดเอกสารดาวน์โหลด ข่าว/บทความทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่างพนักงานซักรีดเครื่องสูงฯ ของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (6 ม.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานซักรีดเครื่องสูงฯ (3 ม.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ขอเชิญสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด (14 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ประกวดเรียงความ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (1 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกคนดีศรสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ : ด้านวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา และกตัญญู (21 ก.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๗๕๗๔/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติราชการในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (21 ก.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) (26 ส.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กร ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย กิจกรรม “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” จังหวัดสกลนคร (24 ส.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ขอเชิญส่งภาพยนตร์สั้น 5-7 นาที หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย" (2 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (19 พ.ค. 2565)
ขอเชิญชวน สถานศึกษา หน่วยงานและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2565 (22 มี.ค. 2565)
กำหนดการพิธีเปิด “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕” (22 ก.พ. 2565)
ดาวน์โหลด 2874 ครั้ง
การประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (8 ก.พ. 2565)
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ที่โดดเด่นและน่าสนใจสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (17 ธ.ค. 2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (29 พ.ย. 2564)
งานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ที่โดดเด่น และน่าสนใจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (พฤศจิกายน) (23 พ.ย. 2564)
งานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ที่โดดเด่น และน่าสนใจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (ตุลาคม) (28 ต.ค. 2564)
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
งานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำปี 2564 ที่โดดเด่น และน่าสนใจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร (กันยายน) (20 ก.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 280 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) (7 ก.ย. 2564)
สรุปผลการประเมินชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสกลนคร (31 ส.ค. 2564)
1 2 3 4 ถัดไป >>

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด


อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัด ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทร.๐๔๒-๗๑๖-๒๔๗  โทรสาร.๐๔๒-๗๑๖-๒๑๔
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม