กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๗/๒๕๖o

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะบกรัตนาราม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


๒ ก.ค. ๒๕๖๐ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ที่ชุมชนคุณธรรมวัดเกาะบกรัตนาราม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ประธานชุมชน พระครูสิริญาณวิมล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share