กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/๑o/๒๕๕๗

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


 
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 2
ช่วงเวลาดำเนินการ (12 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559)   ดาวน์โหลด
            
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 1
 ช่วงเวลาดำเนินการ (12 กันยายน 2557 – 11 กันยายน 2558)    ดาวน์โหลด
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 2
 ช่วงเวลาดำเนินการ  (12 กันยายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559)  ดาวน์โหลด
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 2
 ช่วงเวลาดำเนินการ (12 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559)  ดาวน์โหลด
           
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 2
 ช่วงเวลาดำเนินการ (12 กันยายน 2558 – 30 เมษายน 2559)    ดาวน์โหลด
 
 
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 2
 ช่วงเวลาดำเนินการ (12 กันยายน 2558 – 31 พฤษภาคม 2559) ดาวน์โหลด 
             
             รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 2
  ช่วงเวลาดำเนินการรอบ (12 กันยายน 2558 – 30 มิถุนายน 2559) ดาวน์โหลด
 
      รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ 2
ช่วงเวลาดำเนินการรอบ (12 กันยายน 2558 – 31 มกราคม 2560)
ดาวน์โหลด
           
            รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปี ที่ 2
ช่วงเวลาดำเนินการรอบ (กุมภาพันธ์ 2560) ดาวน์โหลด

 

 
 

 
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share