กระทรวงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม


(จำนวนคนอ่าน ๔๒๘๕๕ คน)

นายอิทธิพล  คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒
วันเกิด/สถานที่เกิด
๑๕  ธันวาคม  ๒๕๑๖ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต LL.M INTERNATIONNAL จาก GOLDEN GATE UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)
นายกเมืองพัทยา ๒ สมัย (สมัยที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕) (สมัยที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๗) (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙)
ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดชลบุรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) (สาย๒)
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) (สาย๑)
คติพจน์ในการทำงาน
มุ่งมั่น  จริงใจ  เสมอต้นเสมอปลาย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share