กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๓/๒๕๖๑

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานสัมมนาระหว่างประเทศ “International Symposium on Buddhist Art Heritage”


วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาระหว่างประเทศ "International Symposium on Buddhist Art Heritage” โดยมีคุณสิริกิตติยา เจนเซ่น นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายภวันต สิงห์ พิศโนอี เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศทวีปเอเชีย และนักวิชาการร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากและเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share